20. 9. 2019  1:26 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FURUCZ, M. -- POLÁŠEK, I. Generovanie modelu softvéru zo špecifikácie prípadov použitia pomocou viacrozmerného UML. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Generovanie modelu softvéru zo špecifikácie prípadov použitia pomocou viacrozmerného UML
Český název:
Autor: Ing. Marcel Furucz
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Odľahčená architektúra, 3D UML, Lean architecture, DCI
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Marcel Furucz
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)