16. 10. 2019  13:36 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FURUCZ, M. -- POLÁŠEK, I. Generovanie modelu softvéru zo špecifikácie prípadov použitia pomocou viacrozmerného UML. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Generovanie modelu softvéru zo špecifikácie prípadov použitia pomocou viacrozmerného UML
Český názov:
Autor: Ing. Marcel Furucz
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Odľahčená architektúra, 3D UML, Lean architecture, DCI
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Marcel Furucz
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)