Aug 26, 2019   4:27 a.m. Samuel
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

JANEČEK, J. -- ŠEVCECH, J. Interpretovateľnosť modelov strojového učenia vytvorených zhlukovacími algoritmami. Diploma thesis. 2019.

Original name: Interpretovateľnosť modelov strojového učenia vytvorených zhlukovacími algoritmami
Czech name:
Written by (author): Ing. Jakub Janeček
Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering
Kind of publication: final thesis
University: -
Type of work: Diploma thesis
Place of publishing:
Year of publication: 2019
Number of pages:
Original language: English
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: slovak: topologická analýza údajov, dôležitosť atribútov, clustering, topological data analysis, machine learning, strojové učenie, feature importance, zhlukovanie
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Ing. Jakub Janeček
Last change: 06/22/2019 22:23 (Data import from library)