22. 9. 2019  8:29 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUCHÁR, V. -- MÓRO, R. Automatická identifikácia porozumenia textu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Automatická identifikácia porozumenia textu
Anglický názov: Automatic text comprehension detection
Český názov:
Autor: Ing. Vladimír Kuchár
Ing. Róbert Móro, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: NLP, porozumenie, sledovanie pohľadu, machine learning, strojové učenie, eyetracking, comprehension
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Vladimír Kuchár
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)