16. 9. 2019  14:46 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LIGÁRT, B. -- LANG, J. Súdržnosťou a previazanosťou riadená podpora vývoja. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Súdržnosťou a previazanosťou riadená podpora vývoja
Anglický název: Cohesion and coupling driven development support
Český název:
Autor: Ing. Bence Ligárt
Ing. Ján Lang, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: software development, software engineering, objektovo orientované programovanie, coupling, vývoj softvéru, object-oriented programming, cohesion, softvérové inžinierstvo, súdržnosť, previazanosť
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Bence Ligárt
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)