16. 9. 2019  12:07 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LIGÁRT, B. -- LANG, J. Súdržnosťou a previazanosťou riadená podpora vývoja. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Súdržnosťou a previazanosťou riadená podpora vývoja
Anglický názov: Cohesion and coupling driven development support
Český názov:
Autor: Ing. Bence Ligárt
Ing. Ján Lang, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: software development, software engineering, objektovo orientované programovanie, coupling, vývoj softvéru, object-oriented programming, cohesion, softvérové inžinierstvo, súdržnosť, previazanosť
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Bence Ligárt
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)