20. 10. 2019  11:37 Vendelín
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MŇAČKO, T. -- TAMAJKA, M. Segmentácia nervov v obrazových dátach z ultrazvuku s využitím hlbokého učenia. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Segmentácia nervov v obrazových dátach z ultrazvuku s využitím hlbokého učenia
Český název:
Autor: Ing. Tomáš Mňačko
Ing. Martin Tamajka
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: hlboké učenie, Deep learning, Image segmentation, Ultrasound, segmentácia, ultrazvuk
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Mňačko
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)