16. 10. 2019  8:56 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MŇAČKO, T. -- TAMAJKA, M. Segmentácia nervov v obrazových dátach z ultrazvuku s využitím hlbokého učenia. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Segmentácia nervov v obrazových dátach z ultrazvuku s využitím hlbokého učenia
Český názov:
Autor: Ing. Tomáš Mňačko
Ing. Martin Tamajka
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hlboké učenie, Deep learning, Image segmentation, Ultrasound, segmentácia, ultrazvuk
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Mňačko
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)