22. 9. 2019  10:12 Móric
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NAGY, I. -- ŠEVCECH, J. Spracovanie sekvencií transakcií pomocou modelov hlbokého učenia. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Spracovanie sekvencií transakcií pomocou modelov hlbokého učenia
Český název:
Autor: Bc. Imrich Nagy
Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: hlboké učenie, sekvenčné dáta, neurónové siete, deep learning, neural networks, sequential data
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Imrich Nagy
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)