21. 9. 2019  3:22 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NAGY, I. -- ŠEVCECH, J. Spracovanie sekvencií transakcií pomocou modelov hlbokého učenia. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Spracovanie sekvencií transakcií pomocou modelov hlbokého učenia
Český názov:
Autor: Bc. Imrich Nagy
Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hlboké učenie, sekvenčné dáta, neurónové siete, deep learning, neural networks, sequential data
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Imrich Nagy
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)