Aug 21, 2019   8:27 p.m. Jana
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

PECHER, B. -- ŠEVCECH, J. Interpretovateľnosť modelov neurónových sietí využívaných na analýzu údajov. Diploma thesis. 2019.

Original name: Interpretovateľnosť modelov neurónových sietí využívaných na analýzu údajov
Czech name:
Written by (author): Ing. Branislav Pecher
Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering
Kind of publication: final thesis
University: -
Type of work: Diploma thesis
Place of publishing:
Year of publication: 2019
Number of pages:
Original language: English
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: slovak: atribučná metóda založená na narušení vstupu, hlboké neurónové siete, deep neural networks, interpretovateľnosť, vysvetlovanie rozhodnutí, perturbation-based attribution method, interpretability, explaining individual decisions
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Ing. Branislav Pecher
Last change: 06/22/2019 22:23 (Data import from library)