Aug 24, 2019   10:17 p.m. Bartolomej
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

REŠUTÍK, L. -- ŠIMKO, J. Detekcia dodržiavania inštrukcií na základe správania používateľa. Diploma thesis. 2019.

Original name: Detekcia dodržiavania inštrukcií na základe správania používateľa
English name: Detection of respecting instruction based on user behavior
Czech name:
Written by (author): Ing. Lukáš Rešutík
doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering
Kind of publication: final thesis
University: -
Type of work: Diploma thesis
Place of publishing:
Year of publication: 2019
Number of pages:
Original language: Slovak
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: slovak: analýza dát, predikcia, interaction human-computer, prediction, sledovanie pohľadu, eye-tracking, data analysis, interakcia človek-počitač
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Ing. Lukáš Rešutík
Last change: 06/22/2019 22:23 (Data import from library)