Aug 18, 2019   4:33 a.m. Elena, Helena
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

SELECKÝ, O. -- BENEŠOVÁ, V. Spracovanie volumetrických medicínskych dát metódami umelej inteligencie pre podporu lekárskej diagnostiky. Diploma thesis. 2019.

Original name: Spracovanie volumetrických medicínskych dát metódami umelej inteligencie pre podporu lekárskej diagnostiky
Czech name:
Written by (author): Ing. Ondrej Selecký
doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics
Kind of publication: final thesis
University: -
Type of work: Diploma thesis
Place of publishing:
Year of publication: 2019
Number of pages:
Original language: English
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: slovak: medical images, neurónové siete, medicínske obrazy, počítačové videnie, neural networks, computer vision
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Ing. Ondrej Selecký
Last change: 22. 06. 2019, 22:23 (Data import from library)