21. 9. 2019  8:48 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SVÍTEK, J. -- NÁVRAT, P. Mapovanie názorov na webe na základe správania používateľa. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Mapovanie názorov na webe na základe správania používateľa
Anglický názov: Opinion mapping on the web based on user behavior
Český názov:
Autor: Ing. Joachim Svítek
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: User behavior, Strojové učenie, Identifikácia používateľov manipulátorov, Správanie používateľa, Troll identification, Machine learning
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Joachim Svítek
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)