22. 1. 2020  12:38 Zora
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠTEVULIAK, M. -- LAURINEC, P. Viac-pohľadové zhlukovanie veľkých dátových množín. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Viac-pohľadové zhlukovanie veľkých dátových množín
Anglický název: Big data multi-view clustering
Český název:
Autor: Ing. Michal Števuliak
Mgr. Peter Laurinec, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: viac-pohľadové dáta, prúdové dáta, data streams, clustering, multi-view data, zhlukovanie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Števuliak
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)