14. 12. 2019  23:16 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTEVULIAK, M. -- LAURINEC, P. Viac-pohľadové zhlukovanie veľkých dátových množín. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Viac-pohľadové zhlukovanie veľkých dátových množín
Anglický názov: Big data multi-view clustering
Český názov:
Autor: Ing. Michal Števuliak
Mgr. Peter Laurinec, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: viac-pohľadové dáta, prúdové dáta, data streams, clustering, multi-view data, zhlukovanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Števuliak
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)