12. 11. 2019  22:32 Svätopluk
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TIBENSKÝ, P. -- KOMPAN, M. Personalizované odporúčanie produktov používateľom. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Personalizované odporúčanie produktov používateľom
Anglický názov: Personalized product recommendation for users
Český názov:
Autor: Ing. Peter Tibenský
doc. Ing. Michal Kompan, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hybridné odporúčanie, adaptívny výber metódy, klasifikácia, adaptive selection of method, odporúčacie systémy, recommender systems, classification, hybrid recommender
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Tibenský
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)