17. 9. 2019  15:04 Olympia
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VÍTEK, A. -- TVAROŽEK, J. Pravdepodobnostné prístupy pre analýzu vykonávanej úlohy na základe pohybu očí. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Pravdepodobnostné prístupy pre analýzu vykonávanej úlohy na základe pohybu očí
Anglický název: Probabilistic models for analysis of performed task based on eye movement
Český název:
Autor: Ing. Andrej Vítek
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Hidden Markov model, Skrytý Markovov model, Tvorba čŕt, Eye-tracking, Feature engineering, Sledovanie pohľadu
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Vítek
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)