24. 10. 2019  6:14 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VÍTEK, A. -- TVAROŽEK, J. Pravdepodobnostné prístupy pre analýzu vykonávanej úlohy na základe pohybu očí. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Pravdepodobnostné prístupy pre analýzu vykonávanej úlohy na základe pohybu očí
Anglický názov: Probabilistic models for analysis of performed task based on eye movement
Český názov:
Autor: Ing. Andrej Vítek
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Hidden Markov model, Skrytý Markovov model, Tvorba čŕt, Eye-tracking, Feature engineering, Sledovanie pohľadu
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Vítek
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)