22. 10. 2019  18:04 Sergej
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BACHAN, V. -- KRAJČOVIČ, T. Riadiaci systém technologického zariadenia v prostredí IoT. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Riadiaci systém technologického zariadenia v prostredí IoT
Anglický název: Technology management system in IoT environment
Český název:
Autor: Vladimír Bachan
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: riadiaci systém, control system, vnorený systém, simulator, výťah, embedded system, simulátor, IoT, elevator
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Vladimír Bachan
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)