19. 10. 2019  16:54 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BACHAN, V. -- KRAJČOVIČ, T. Riadiaci systém technologického zariadenia v prostredí IoT. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Riadiaci systém technologického zariadenia v prostredí IoT
Anglický názov: Technology management system in IoT environment
Český názov:
Autor: Vladimír Bachan
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: riadiaci systém, control system, vnorený systém, simulator, výťah, embedded system, simulátor, IoT, elevator
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Vladimír Bachan
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)