17. 9. 2019  10:45 Olympia
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČERGEŤ, M. -- KUDLAČÁK, F. Simultánna lokalizácia a mapovanie prostredia v reálnom čase. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Simultánna lokalizácia a mapovanie prostredia v reálnom čase
Anglický název: Simultaneous localization and mapping in real time
Český název:
Autor: Maroš Čergeť
Ing. František Kudlačák
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Ústav počítačových systémov a sietí
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: mapping, robotics, LiDAR, robotika, SLAM, mapovanie, IMU
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Maroš Čergeť
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)