22. 10. 2019  17:59 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČERGEŤ, M. -- KUDLAČÁK, F. Simultánna lokalizácia a mapovanie prostredia v reálnom čase. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Simultánna lokalizácia a mapovanie prostredia v reálnom čase
Anglický názov: Simultaneous localization and mapping in real time
Český názov:
Autor: Maroš Čergeť
Ing. František Kudlačák
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Ústav počítačových systémov a sietí
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mapping, robotics, LiDAR, robotika, SLAM, mapovanie, IMU
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Maroš Čergeť
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)