21. 11. 2019  22:46 Elvíra
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎAĎO, M. -- KOŠŤÁL, K. Double blockchain. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Double blockchain
Anglický názov: Double blockchain
Český názov:
Autor: Marek Ďaďo
Ing. Kristián Košťál
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Blockchain, Bitcoin, Double, virtuálna mena
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Marek Ďaďo
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)