16. 9. 2019  12:28 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PAULEN, V. -- HLAVÁČ, P. Modelovanie navigácie používateľa na Webe. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Modelovanie navigácie používateľa na Webe
Anglický název: Modeling user navigation on the Web
Český název:
Autor: Ing. Valentín Paulen
Ing. Patrik Hlaváč
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Navigation effectivity, Webová navigácia, User experience testing, Navigation on the Web, Testovanie používateľského zážitku, Efektívnosť navigácie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Valentín Paulen
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)