15. 9. 2019  8:23 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAULEN, V. -- HLAVÁČ, P. Modelovanie navigácie používateľa na Webe. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Modelovanie navigácie používateľa na Webe
Anglický názov: Modeling user navigation on the Web
Český názov:
Autor: Ing. Valentín Paulen
Ing. Patrik Hlaváč
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Navigation effectivity, Webová navigácia, User experience testing, Navigation on the Web, Testovanie používateľského zážitku, Efektívnosť navigácie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Valentín Paulen
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)