31. 10. 2020  18:28 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAULEN, V. -- HLAVÁČ, P. Modelovanie navigácie používateľa na Webe. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Modelovanie navigácie používateľa na Webe
Anglický názov:
Modeling user navigation on the Web
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Navigation effectivity, Webová navigácia, User experience testing, Navigation on the Web, Testovanie používateľského zážitku, Efektívnosť navigácie
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)