Aug 23, 2019   1:25 p.m. Filip
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

ŠTEVULIAK, M. -- JAKAB, M. Sémantická segmentácia obrazu s využitím konvolučných neurónových sietí. Diploma thesis. 2019.

Original name: Sémantická segmentácia obrazu s využitím konvolučných neurónových sietí
Czech name:
Written by (author): Ing. Marek Števuliak
Ing. Marek Jakab
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics
Kind of publication: final thesis
University: -
Type of work: Diploma thesis
Place of publishing:
Year of publication: 2019
Number of pages:
Original language: English
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: slovak: hlboké učenie, segmentácia medicínskych dát, konvolučné neurónové siete, convolutional neural networks, brain tumor segmentation, computer vision, deep learning, segmentation of medical data, počítačové videnie, segmentácia mozgových tumorov
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Ing. Marek Števuliak
Last change: 06/22/2019 22:23 (Data import from library)