16. 9. 2019  14:28 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOMBALA, M. -- JELEMENSKÁ, K. Získavanie informácii pre potreby biomonitoringu prostredníctvom mobilného telefónu. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Získavanie informácii pre potreby biomonitoringu prostredníctvom mobilného telefónu
Anglický názov: Obtaining information for the needs of biomonitoring via mobilephone
Český názov:
Autor: Martin Bombala
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Android, Biomonitoting, Biomonitoring, Spánok, Sleep
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Martin Bombala
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)