7. 8. 2020  5:58 Štefánia
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

STRADIOT, M. -- BERNÁT, D. Systém IoT brány. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Systém IoT brány
Anglický název:
System for IoT gateway
Český název:
Autor: Bc. Martin Stradiot
Ing. Dušan Bernát, PhD.
Pracoviště:
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: Z-Wave, IoT gateway, IoT, IoT brána
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Stradiot
Poslední změna:
22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)