12. 11. 2019  1:52 Svätopluk
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

STRADIOT, M. -- BERNÁT, D. Systém IoT brány. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Systém IoT brány
Anglický název: System for IoT gateway
Český název:
Autor: Bc. Martin Stradiot
Ing. Dušan Bernát, PhD.
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Z-Wave, IoT gateway, IoT, IoT brána
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Stradiot
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)