20. 1. 2020  2:29 Dalibor
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STRADIOT, M. -- BERNÁT, D. Systém IoT brány. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Systém IoT brány
Anglický názov: System for IoT gateway
Český názov:
Autor: Bc. Martin Stradiot
Ing. Dušan Bernát, PhD.
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Z-Wave, IoT gateway, IoT, IoT brána
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Stradiot
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)