24. 10. 2020  13:57 Kvetoslava
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BENČAŤ, G. -- JARÁBEK, T. Syntetický gradient v neurónových sieťach. Bakalářská práce. 2019.

Originální název:
Syntetický gradient v neurónových sieťach
Český název:
Autor:
Bc. Gregor Benčať
Mgr. Tomáš Jarábek
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: Rekurentné, Synthetic, Syntetický, Networks, Neurónové, Gradient, Neural, Recurrent, Siete
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Gregor Benčať
Poslední změna:
22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)