15. 9. 2019  16:00 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BENČAŤ, G. -- JARÁBEK, T. Syntetický gradient v neurónových sieťach. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Syntetický gradient v neurónových sieťach
Český název:
Autor: Bc. Gregor Benčať
Mgr. Tomáš Jarábek
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Rekurentné, Synthetic, Syntetický, Networks, Neurónové, Gradient, Neural, Recurrent, Siete
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Gregor Benčať
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)