21. 9. 2019  9:08 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BENČAŤ, G. -- JARÁBEK, T. Syntetický gradient v neurónových sieťach. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Syntetický gradient v neurónových sieťach
Český názov:
Autor: Bc. Gregor Benčať
Mgr. Tomáš Jarábek
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Rekurentné, Synthetic, Syntetický, Networks, Neurónové, Gradient, Neural, Recurrent, Siete
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Gregor Benčať
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)