20. 9. 2019  7:15 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BOJKOVSKÝ, M. -- PIKULIAK, M. Multilingual Neural Networks. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Multilingual Neural Networks
Český název:
Autor: Bc. Michal Bojkovský
Ing. Matúš Pikuliak
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Transfer learning, Rekurentné siete, Konvolučné siete, Učenie s transférom, Neural networks, Recurrent neural networks, Detekcia nenávistných prejavov, Convolutional neural networks, Hate speech detection, Neurónové siete, Spracovanie prirodzeného jazyka, Natural language processing
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Bojkovský
Poslední změna: 10.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)