19. 10. 2019  16:58 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOJKOVSKÝ, M. -- PIKULIAK, M. Multilingual Neural Networks. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Multilingual Neural Networks
Český názov:
Autor: Bc. Michal Bojkovský
Ing. Matúš Pikuliak
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Transfer learning, Rekurentné siete, Konvolučné siete, Učenie s transférom, Neural networks, Recurrent neural networks, Detekcia nenávistných prejavov, Convolutional neural networks, Hate speech detection, Neurónové siete, Spracovanie prirodzeného jazyka, Natural language processing
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Bojkovský
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)