20. 9. 2019  11:39 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CÁDER, M. -- TAMAJKA, M. Segmentácia anomálií vo volumetrických medicínskych dátach. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Segmentácia anomálií vo volumetrických medicínskych dátach
Anglický název: Segmentation of anomalies in volumetric medical data
Český název:
Autor: Bc. Matej Cáder
Ing. Martin Tamajka
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: medical imaging, tradičné segmentačné metódy, traditional segmentation methods, volumetrické medicínske dáta, segmentácia obrazu, image segmentation
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Matej Cáder
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)