19. 9. 2019  6:35 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CÁDER, M. -- TAMAJKA, M. Segmentácia anomálií vo volumetrických medicínskych dátach. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Segmentácia anomálií vo volumetrických medicínskych dátach
Anglický názov: Segmentation of anomalies in volumetric medical data
Český názov:
Autor: Bc. Matej Cáder
Ing. Martin Tamajka
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: medical imaging, tradičné segmentačné metódy, traditional segmentation methods, volumetrické medicínske dáta, segmentácia obrazu, image segmentation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Matej Cáder
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)