17. 9. 2019  14:18 Olympia
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČIEF, M. -- MÓRO, R. Modelovanie individuálnych rozdielov používateľov pri čítaní. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Modelovanie individuálnych rozdielov používateľov pri čítaní
Anglický název: Modeling user’s individual differences during reading
Český název:
Autor: Bc. Matej Čief
Ing. Róbert Móro, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Vizuálna pracovná pamäť, Human-computer interaction, Sledovanie pohľadu, User characteristics, Visual working memory, Strojové učenie, Eye tracking, Interakcia človeka s počítačom, Používateľské vlastnosti, Machine learning
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Matej Čief
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)