24. 10. 2019  6:49 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČIEF, M. -- MÓRO, R. Modelovanie individuálnych rozdielov používateľov pri čítaní. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Modelovanie individuálnych rozdielov používateľov pri čítaní
Anglický názov: Modeling user’s individual differences during reading
Český názov:
Autor: Bc. Matej Čief
Ing. Róbert Móro, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Vizuálna pracovná pamäť, Human-computer interaction, Sledovanie pohľadu, User characteristics, Visual working memory, Strojové učenie, Eye tracking, Interakcia človeka s počítačom, Používateľské vlastnosti, Machine learning
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Matej Čief
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)