21. 10. 2019  4:18 Uršuľa
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FÁBRY, A. -- NEHÉZ, M. Analýza a reprezentovanie riedkych grafov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Analýza a reprezentovanie riedkych grafov
Anglický název: Analysis and representation of thin graphs
Český název:
Autor: Bc. Adam Fábry
RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Oddelenie matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: riedke grafy, graphs, thin graphs, reprezentovanie grafov, grafy, representation of graphs
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Adam Fábry
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)