18. 10. 2019  1:12 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FÁBRY, A. -- NEHÉZ, M. Analýza a reprezentovanie riedkych grafov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza a reprezentovanie riedkych grafov
Anglický názov: Analysis and representation of thin graphs
Český názov:
Autor: Bc. Adam Fábry
RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Oddelenie matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: riedke grafy, graphs, thin graphs, reprezentovanie grafov, grafy, representation of graphs
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Adam Fábry
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)