17. 9. 2019  10:16 Olympia
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FURKA, M. -- LOEBL, J. Zhlukovanie a evolučné algoritmy. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Zhlukovanie a evolučné algoritmy
Anglický název: Clustering and evolutionary algorithms
Český název:
Autor: Bc. Marek Furka
Ing. Jaroslav Loebl
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: evolutionary algorithms, evolučné algoritmy, clustering, machine learning, strojové učenie, zhlukovanie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Marek Furka
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)