22. 10. 2019  18:24 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FURKA, M. -- LOEBL, J. Zhlukovanie a evolučné algoritmy. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Zhlukovanie a evolučné algoritmy
Anglický názov: Clustering and evolutionary algorithms
Český názov:
Autor: Bc. Marek Furka
Ing. Jaroslav Loebl
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: evolutionary algorithms, evolučné algoritmy, clustering, machine learning, strojové učenie, zhlukovanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Marek Furka
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)