27. 1. 2020  16:59 Bohuš
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GÁFRIK, A. -- LUCKÁ, M. Skvalitnenie a paralelizácia algoritmu optimalizácie kolóniou mravcov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Skvalitnenie a paralelizácia algoritmu optimalizácie kolóniou mravcov
Anglický název: Improvement and parallelization of ant colony optimization algorithm
Český název:
Autor: Bc. Andrej Gáfrik
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: RNA computing, Vehicle routing problem, Ant colony optimization
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Andrej Gáfrik
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)