19. 1. 2020  7:01 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GÁFRIK, A. -- LUCKÁ, M. Skvalitnenie a paralelizácia algoritmu optimalizácie kolóniou mravcov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Skvalitnenie a paralelizácia algoritmu optimalizácie kolóniou mravcov
Anglický názov: Improvement and parallelization of ant colony optimization algorithm
Český názov:
Autor: Bc. Andrej Gáfrik
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: RNA computing, Vehicle routing problem, Ant colony optimization
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Andrej Gáfrik
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)