23. 9. 2019  13:03 Zdenka
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JAKÚBEK, S. -- KRUPA, M. Webová aplikácia na vizualizáciu rozpočtu malých samospráv. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Webová aplikácia na vizualizáciu rozpočtu malých samospráv
Anglický název: Web application for visualizing budgets of small municipalities
Český název:
Autor: Bc. Stanislav Jakúbek
Mgr. Martin Krupa
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: accessibility, verejné financie, prístupnosť, rozpočet, visualization, budget, public finance, vizualizácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Stanislav Jakúbek
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)