22. 9. 2019  1:51 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAKÚBEK, S. -- KRUPA, M. Webová aplikácia na vizualizáciu rozpočtu malých samospráv. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Webová aplikácia na vizualizáciu rozpočtu malých samospráv
Anglický názov: Web application for visualizing budgets of small municipalities
Český názov:
Autor: Bc. Stanislav Jakúbek
Mgr. Martin Krupa
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: accessibility, verejné financie, prístupnosť, rozpočet, visualization, budget, public finance, vizualizácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Stanislav Jakúbek
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)