21. 10. 2019  22:55 Uršuľa
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KLACIKOVÁ, V. -- RÁSTOČNÝ, K. Správa jednotkových testov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Správa jednotkových testov
Anglický název: Management of unit tests
Český název:
Autor: Bc. Veronika Klaciková
Ing. Karol Rástočný, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: unit testing, jednotkové testovanie, mockito, junit, mock object, nekonzistencia, atrapa, inconsistency
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Veronika Klaciková
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)