19. 10. 2019  13:59 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KLACIKOVÁ, V. -- RÁSTOČNÝ, K. Správa jednotkových testov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Správa jednotkových testov
Anglický názov: Management of unit tests
Český názov:
Autor: Bc. Veronika Klaciková
Ing. Karol Rástočný, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: unit testing, jednotkové testovanie, mockito, junit, mock object, nekonzistencia, atrapa, inconsistency
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Veronika Klaciková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)