16. 10. 2019  9:06 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOCAN, K. -- BENCEL, R. Informačný systém pomocou blockchain technológie. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Informačný systém pomocou blockchain technológie
Anglický názov: Blockchain-based Information system
Český názov:
Autor: Bc. Kristián Kocan
Ing. Rastislav Bencel, PhD.
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: informačný systém, technológia, platforma, analýza, blockchain, analysis, Information system, technology, platform
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Kristián Kocan
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)