17. 10. 2019  5:27 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOVÁCS, P. -- HLAVÁČ, P. Objavovanie vzorov pohľadu pri navigačných úlohách na Webe. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Objavovanie vzorov pohľadu pri navigačných úlohách na Webe
Anglický názov: Discovery of view patterns in navigational tasks on web
Český názov:
Autor: Bc. Patrik Kovács
Ing. Patrik Hlaváč
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: navigation, menu, sledovanie pohľadu, eye-tracking, user behavior, navigácia, správanie sa používateľa
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Patrik Kovács
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)